Годишњи извештај о раду комуналног инспектора

План рада комуналног инспектора

Контролне листе комуналне инспекције

План рада инспектора заштите животне средине 

Извештаји о раду инспектора за заштиту животне средине

Контролне листе инспекције за заштиту животне средине

Годишњи планови грађевинске инспкције

Годишњи извештаји грађевинске инспекције

Контролне листе грађевинске инспекције

План рада туристичке инспекције

Извештаји о повереним пословима овлашћених туристичких инспектора 

Контролне листе туристичке инспекције