Izveštaji i planovi opštinskih inspekcija

Godišnji izveštaj komunalne inspekcije opštine Kuršumlija za 2019 godinu

Godišnji izveštaj komunalne inspekcije opštine Kuršumlija za 2018 godinu

Godišnji izveštaj komunalne inspekcije opštine Kuršumlija za 2017 godinu

Plan rada opštinske komunalne inspekcije opštinske uprave u Kuršumliji za 2020. godinu

Plan rada opštinske komunalne inspekcije opštinske uprave u Kuršumliji za 2019. godinu

Plan rada opštinske komunalne inspekcije opštinske uprave u Kuršumliji za 2018. godinu

Kontrolne liste komunalne inspekcije

Kontrolna lista br. 1 – Bašta ugostiteljskog objekta

Kontrolna lista br. 1 – Držanje životinja i kućnih ljubimaca

Kontrolna lista br. 1 – Uređivanje i održavanje groblja i sahranjivanje

Kontrolna lista br. 1 – Javna parkirališta

Kontrolna lista br. 1 – Uređivanje i održavanje parkova i javnih zelenih površina

Kontrolna lista br. 1 – Komunalni red – spoljni delovi zgrade

Kontrolna lista br. 1 – Održavanje čistoće

Kontrolna lista br. 1 – Održavanje gradskog vodovoda

Kontrolna lista br. 2 – Sakupljanje i transport komunalnog otpada

Kontrolna lista br. 2 – Držanje životinja i kućnih ljubimaca

Kontrolna lista br. 2 – Uređivanje i održavanje groblja i sahranjivanje

Kontrolna lista br. 2 – Javna parkirališta

Kontrolna lista br. 2 – Uređivanje i održavanje parkova i javnih zelenih površina

Kontrolna lista br. 2 – Površine oko zgrade i ograde

Kontrolna lista br. 2 – Priključenje mreže i kućnih instalacija

Kontrolna lista br. 3 – Delatnost zoohigijene

Kontrolna lista br. 3 – Uređivanje i održavanje groblja i sahranjivanje

Kontrolna lista br. 3 – Zaštita javnih zelenih površina

Kontrolna lista br. 3 – Uređenost površina

Kontrolna lista br. 3 – Čišćenje i pranje javnih površina

Kontrolna lista br. 3 – Prečišćavanje i distribucija vode (priključenje korisnika)

Kontrolna lista br. 4 – Uređivanje i održavanje groblja i sahranjivanje (zabranjene radnje)

Kontrolna lista br. 4 – Kontrola zabrane kretanja/ zaustavljanja/parkiranja/ostavljanja vozila/drugih stvari na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju

Kontrolna lista br. 4 – Iznošenje kućnog smeća (obaveze korisnika)

Kontrolna lista br. 4 – Prečišćavanje i distribucija vode (zaštita objekata)

Kontrolna lista br. 5 – Držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca (izvođenje kućnih ljubimaca)

Kontrolna lista br. 5 – Komunalni red, objekti, uređaji, oprema

Kontrolna lista br. 4 – Održavanje čistoće – zaštita javnih površina

Kontrolna lista br. 5 – Prečišćavanje i distribucija vode – vodomer

Kontrolna lista br. 5 – Prodaja i smeštaj robe, obavljanje delatnosti

Kontrolna lista br. 6 – Čišćenje javnih površina/korisnik prostora

Kontrolna lista br. 6 – Vodomerno sklonište, vodomer, kućne vodovodne instalacije

Kontrolna lista br. 7 – Uklanjanje snega i leda

Kontrolna lista br. 7 – Prečišćavanje i distribucija vode (isključenje korisnika)

Kontrolna lista br. 8 – Tereni za sport i zabavu

Kontrolna lista br. 8 – Korišćenje vode

Kontrolna lista br. 9 – Isporuka vode

Kontrolna lista iz oblasti auto-taksi prevoza putnika u drumskom saobraćaju