Извршена примопредаја рукометног игралишта прилагођеног особама са инвалидитетом