Јавна презентација урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на к.п. 3407 КО Куршумлија (Металац)

Председник општине Куршумлија честита свим дамама 8. март
8. марта 2019.
Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације “Центар насеља”
19. марта 2019.

Јавна презентација урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на к.п. 3407 КО Куршумлија (Металац)

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија оглашава јавну презентацију Урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на локацији к.п. бр. 3407 КО Куршумлија.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта инвеститора привредног друштва METALAC COMPANY из Куршумлије, одржава се у периоду од 14. до 20. марта 2019. године.

Материјал за јавну презентацију урбанистичког пројекта који је израдио IVEKS PLUS из Бабушнице, доступан је у наведеном периоду на огласној табли у приземљу зграде Општине Куршумлија, као и на сајту Општине Куршумлија.

Заинтересованим лицима обавештења о урбанистичко архитектонском решењу урбанистичког пројекта даваће одговорни урбаниста дипл.инж.арх. Иван Ђорђевић, путем телефона број: 063/640-039 или на e-mail: iveksdoo@mts.rs у периоду одржавања јавне презентације у времену од 1000 до 1500 часова.

Сва заинтересована лица могу да доставе своје примедбе и сугестије Одељењу за привреду и локални економски развој  у писаном облику путем поште или на писарници Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, закључно са 20.03.2019.године.

У току јавне презентације заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена у Одељењу за  привреду  и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,  канцеларија број 25, лично или путем телефона 027/381-402, локал 124,  сваког радног дана од 1000-1500 часова.

Прилози: