Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације “Центар насеља”

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Куршумлија оглашава јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације “Центар насеља”.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана: од 19.03.2019. до 17.04.2019. године.

Нацрт плана детаљне регулације ”Центар насеља” биће изложен  на огласној табли у холу и на трећем спрату зграде СО Куршумлија, као и на интернет страни Општине Куршумлија (www.kursumlija.org), у периоду трајања јавног увида.

У току трајања јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу разгледати изложена документа и своје примедбе и сугестије достављати у писменој форми Одељењу за привреду и локални економски развој (урбанистичкој служби), ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија,  закључно са 17.04.2019.године, када се завршава јавни увид.

Јавна презентација Нацрта  плана биће одржана у скупштинској сали Општине Куршумлија дана: 02.04.2019. године са почетком у 1200 часова. Јавној презентацији могу присуствовати сва заинтересована правна и физичка лица  и у исто време могу да поднесу своје примедбе и сугестије.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се у скупштинској сали Општине Куршумлија 23.04.2019. год, са почетком у 1200 часова. Јавној седници могу да присуствују и подносиоци примедби на предметни плански документ и том приликом пред Комисијом да образложе своје примедбе.

Ближе информације и потребну стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на планска решења,  заинтересована лица могу добити у Одељењу за  привреду  и локални економски развој, канцеларија број 25, у периоду трајања Јавног увида, лично или путем телефона: 027/381-402, локал 124,  у времену од 10 до 14 часова.

Прилози: