Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу минихидроелектране МХЕ “ЗЕБИЦА 2“