Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу минихидроелектране МХЕ ”ЗЕБИЦА 2”

За уређенију Куршумлију – постани шампион компостирања
27. јуна 2017.
Куршумлијски већници усвојили предлог Одлуке о допунском буџету општине Куршумлија – Ребаланс I
2. јула 2017.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу минихидроелектране МХЕ ”ЗЕБИЦА 2”

Општинска управа општинне Куршумлија – Одељење за привреду и локални економски развој објављује јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу минихидроелектране МХЕ ”ЗЕБИЦА 2”на катастарској парцели бр. 882 КО Зебица, водоток ”Ђачки поток”

Јавна презентација се организује у периоду од 29. јуна до 05. јула 2017. године у просторијама Општинске управе Општине Куршумлија.

Сва заинтересована правна и физичка лица у току трајања јавне презентације могу да изврше увид у Урбанистички пројекат путем сајта www.kursumlija.org или на огласној табли у приземљу и на трећем спрату зграде Општине Куршумлија. Позивају се  сва заинтересована лица да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије Одељењу за привреду и локални економски развој, у писаном облику путем поште или на писарници Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, закључно са 05.07.2017. године.

Лице за контакт и вршење јавне презентације у току трајања јавне презентације је  Бојана Вукадиновић, путем телефона: 060-3344-192 у времену од 9:00-14:00часова.

За све информације, ближа обавештења и потребну стручну помоћ можете се обратити саветнику за послове из области урбанизма Наташи Ђуровић, дипл.грађ.инж, у канцеларији број 25, лично или путем телефона 027/381-402, локал 124,  у времену од 10 до 14 часова.

Урбанистички пројекат са идејним решењем