Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о буџету општине Куршумлија за 2022. годину

Општина Куршумлија чланица друге Туристичке регије у Србији
19. новембра 2021.
Јавна расправа о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
19. новембра 2021.

Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о буџету општине Куршумлија за 2022. годину

На основу члана 110. став 2. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“, број 6/2019), Општинско веће општине Куршумлија упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Нацрт Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2022. годину, даје се на јавну расправу од 20.11.2021. године до 05.12.2021. године.

Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2022. годину.

Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се доставити путем електронске поште на адресу javnarasprava@kursumlija.org или поштом на адресу: Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету за 2022. годину“, најкасније до 05.12.2021. године, на посебном обрасцу који ће се објавити на сајту општине Куршумлија.