Јавни позив за избор корисника средстава намењених за покретање, развој и унапређење доходовних активности интерно расељеним лицима док су у расељеништву на територији општине Kуршумлија

Прва страна инвестиција у Куршумлији
26. јуна 2018.
Одржана “Малинијада” у Куршумлији
4. јула 2018.

Јавни позив за избор корисника средстава намењених за покретање, развој и унапређење доходовних активности интерно расељеним лицима док су у расељеништву на територији општине Kуршумлија

На основу Уговора о сарадњи измећу Комесаријата за избеглице и миграције и општине Куршумлија број 9-9/675 од 04.06. 2018. године и члана 1. Правилника о раду Комисије за избор корисника бр. II-561-8-2 од 20.06. 2018.године, Комисија за избор корисника расписује

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

Помоћ може бити додељена интерно расељеним лицима која живе на територији општине Куршумлија, ради покретања, развоја и унапређења доходовне активности, како би економски оснажили породично домаћинство и побољшали услове живота доделом робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој самосталној делатности.

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна у максималном износу до 200.000 (двестахиљада динара) по породичном домаћинству Корисника.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ОД 28.06.2018. ДО 13.07.2018. године.

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице СО Куршумлија путем захтева. Захтев се добија код повереника за избеглице и миграције.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу:

СО КУРШУМЛИЈА

Комисији за избор корисника за доделу средстава намењених за покретање, развој и унапређење доходовних активности

Пролетерских бригада бб

18430 Куршумлија

Јавни позив за избор корисника средстава намењених за покретање, развој и унапређење доходовних активности интерно расељеним лицима док су у расељеништву на територији општине Kуршумлија