Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта: Урбанистичко-архитектонскa разрада локације за изградњу фабрике за машинску обраду метала

Конференција за медије у манастиру Свети Никола у Куршумлији поводом обележавања 850 година Немањиних задужбина
6. септембра 2019.
Министар Лончар посетио Дом Здравља у Куршумлији
12. септембра 2019.

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта: Урбанистичко-архитектонскa разрада локације за изградњу фабрике за машинску обраду метала

На основу Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија објављује Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта: Урбанистичко-архитектонскa разрада локације за изградњу фабрике за машинску обраду метала.

Јавна презентација урбанистичког пројекта: Урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу фабрике за машинску обраду метала у обухвату катастарских парцела број: 678, 679, 680 и 682, КО Пљаково и катастарских парцела број: 195, 194, 197/2, 197/1, 196, 193, 192, 200, 199, 198, 191, 190, 201, 202, 203, 206, 188, 204, 205 и 207, КО Мачковац, инвеститора: БОРБЕНИ СЛОЖЕНИ СИСТЕМИ ДOO Београд, Булевар уметности бр.2, одржава се у периоду од 13. до 19. септембра 2019. године.

Материјал за јавну презентацију урбанистичког пројекта који је израдио: ”АРХ-ДИЗАЈН”, Марко Антанасковић ПР из Прокупља, доступан је у наведеном периоду на огласној табли у приземљу зграде Општине Куршумлија, као и на званичној интернет страници Општине Куршумлија.

Заинтересованим лицима обавештења о урбанистичко архитектонском решењу урбанистичког пројекта даваће одговорни урбаниста: дипл.инж.арх. Гордана Китановић, путем телефона број: 064 899 6441 или на e-mail: antanasq1@gmail.com у периоду одржавања јавне презентације у времену од 10:00-15:00 часова .

Сва заинтересована лица могу да доставе своје примедбе и сугестије Одељењу за привреду и локални економски развој у писаном облику путем поште или на писарници Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, закључно са 19.09.2019.године.

У току јавне презентације заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена у Одељењу за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, канцеларија број 25, лично или путем телефона 027/381-402, локал 124, сваког радног дана од 10:00-15:00 часова.

Текст јавног позива (.pdf)
Прилог 1 – графика (.zip 64Mb)
Прилог 2 – текст (.pdf 5Mb)