Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре