Концерт Сање Илића и Балканике, Куршумлија у недељу 13. септембра

Концерт Јелене Томашевић, Куршумлија у суботу 12. септембра
9. септембра 2020.
Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре
11. септембра 2020.

Концерт Сање Илића и Балканике, Куршумлија у недељу 13. септембра

У оквиру средњовековног фестивала “Немањини дани”, концерт Сање Илића и групе “Балканика” одржаће се у недељу 13. септембра у 18 h.

Порта манастира Светог Николе у Куршумлији.