Јавни увид у Нацрт плана прве измене и допуне Плана генералне регулације Пролом Бања

Куршумлија добија модеран градски трг
9. октобра 2019.
Посета представника Светског удружења туристичких водича (World Federation of Tourist Guide Associations WFTGA) Ђавољој Вароши
9. октобра 2019.

Јавни увид у Нацрт плана прве измене и допуне Плана генералне регулације Пролом Бања

Општинска управа Општине Куршумлија, на основу Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања оглашава Јавни увид у Нацрт плана прве измене и допуне Плана генералне регулације Пролом Бања.

Јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 09.10.2019. до 23.10.2019.године.

Заинтересована правна и физичка лица, у току трајања јавног увида, могу разгледати изложена документа на огласној табли у холу зграде Општине Куршумлија, у улазном холу хотела ”Радан” у Пролом бањи, као и на интернет страни Општине Куршумлија и доставити примедбе и сугестије на Нацрт плана, у писаној форми, преко писарнице Општинске управе Куршумлија или поштом на адресу: Општина Куршумлија, Општинска управа, Одељењу за привреду и локални економски развој, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, закључно са 23.10.2019. године.

Јавна презентација Нацрта плана биће одржана у скупштинској сали Општине Куршумлија дана 14.10.2019. године са почетком у 12:00 часова.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се у скупштинској сали Општине Куршумлија дана 29.10.2019. године, са почетком у 11:00 часова.

Ближе информације и потребну стручну помоћ, заинтересована лица могу добити у Одељењу за привреду и локални економски развој, канцеларија број 25, у периоду трајања Јавног увида, лично или путем телефона: 027/381-402, локал 124, у времену од 10 до 14 часова.

Материјал за преузимање