Посета представника Светског удружења туристичких водича (World Federation of Tourist Guide Associations WFTGA) Ђавољој Вароши