Куршумлијско комунално предузеће спремно за зимску сезону

Има, да нас има – Општина Куршумлија у топ пет самоуправа у Србији које подстичу рађање
5. децембра 2017.
ЈП Путеви Србије позивају јавност на састанак ради упознавања са предлогом пројекта трасе будућег аутопута
6. децембра 2017.

Куршумлијско комунално предузеће спремно за зимску сезону

ЈПКД “Топлица” је за зимско одржавање улица и путева знатно опремљенија и спремнија од претходних година.

Од возила за рад на зимском одржавању, ЈПКД “Топлица” поседује:
– Трактор ИМТ 539
– Трактор СОЛИС – 50
– Ровокопач Vinieri
– Ровокопач Catepillar
– Ровокопач Case
– Камион Iveco
– камион ФАП 13-14
– камион ФАП 13-14
– булдожер ТГ – 80

ЈПКД “Топлица” располаже и довољним бројем људи, а ту се подразумевају радници који у летњем периоду одржавају јавну хигијену града, као и грађевински радници који због немогућности извођења грађевинских радова, у том периоду приступају чишћења тротоара, прелаза на мостовима и свим местима где је немогуће прићи механизацијом, и довољно стручног кадра који организује и руководи зимским одржавањем.

Сва возила за зимско одржавање, опремљена су ГПС уређајима што унапређује и олакшава рад, а такође омогућава и контролу извршених радова.