Куршумлијско комунално предузеће спремно за зимску сезону

ЈПКД “Топлица” је за зимско одржавање улица и путева знатно опремљенија и спремнија од претходних година.

Од возила за рад на зимском одржавању, ЈПКД “Топлица” поседује:
– Трактор ИМТ 539
– Трактор СОЛИС – 50
– Ровокопач Vinieri
– Ровокопач Catepillar
– Ровокопач Case
– Камион Iveco
– камион ФАП 13-14
– камион ФАП 13-14
– булдожер ТГ – 80

ЈПКД “Топлица” располаже и довољним бројем људи, а ту се подразумевају радници који у летњем периоду одржавају јавну хигијену града, као и грађевински радници који због немогућности извођења грађевинских радова, у том периоду приступају чишћења тротоара, прелаза на мостовима и свим местима где је немогуће прићи механизацијом, и довољно стручног кадра који организује и руководи зимским одржавањем.

Сва возила за зимско одржавање, опремљена су ГПС уређајима што унапређује и олакшава рад, а такође омогућава и контролу извршених радова.