JPKD Toplica koristi lepo vreme za nastavak građevinske sezone