ЈПКД Топлица – набавка специјалног возила за пробијање канализације