Зимски распуст продужен до 24. фебруара

ЈПКД Топлица – набавка специјалног возила за пробијање канализације
13. фебруара 2019.
ЈПКД изграђује шахту у насељу Марковиће, могућ краткотрајни прекид водоснабдевања
17. фебруара 2019.

Зимски распуст продужен до 24. фебруара

На основу препоруке Владе Републике Србије председник општине Куршумлија донео је одлуку о прекиду образовно-васпитног рада због постојања могућности угрожавања безбедности и здравља деце, ученика и запослених, односно продужењу распуста због смањења ризика и изложености ђака вирусу грипа.

Прекид образовно-васпитног рада трајаће од 18. до 24. фебруара, а први радни дан за основне и средње школе биће 25. фебруар 2019. године. Када престану разлози за прекид образовно-васпитног рада, школа ће надокнадити пропуштени рад, на начин који одреди школа, по одобрењу министра.