ЈПКД „Топлица“ прањем улица од соли и песка прешла са „зимског“ на „редовно одржавање“