Минибус за превоз сеоског становништва стигао у Куршумлију