Радници ЈПКД “Топлица” изводе радове у Баћоглавском насељу

Јавна презентација Урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на катастарској парцели бр. 3410 КО Куршумлија
24. децембра 2018.
Јавни позив за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви
26. децембра 2018.

Радници ЈПКД “Топлица” изводе радове у Баћоглавском насељу

ЈПКД Топлица у последњих пар година доста напора и труда улаже у проширење покривености територије водоводном и канализационом мрежом што је и резултирало повећањем корисника Градског водовода где су грађани уверени у исправност пијаће воде, као и функционалним системом одвођења отпадних вода.

Сада је у фази израда фекалне канализације у насељу Баћоглава, конкретно горњи део Баћоглавског насеља. Мрежа укупне дужине 475m, обухватиће 20-ак домаћинстава. Радови обухватају уметање ПВЦ цеви пречника ф200 на дубини од 4m, које ће бити повезане у 14 сати. Завршетак обављања поменутих радова се очекује кроз пар дана, а укупна вредност инвестиције (радови и прикључци) износи око 3.500.000 динара.