ЈПКД „Топлица“ расписује јавну лицитацију за издавање у закуп Плац парка за вашар