ЈПКД „Топлица“ расписује лицитацију за закуп пијачног простора