Комунално предузеће изводи радове у Његошевој улици

Атомски мрави – Државни прваци “Спортских игара младих” за 2018. годину!
28. јула 2018.
Обавештење – Културно лето Куршумлија 2018
30. јула 2018.

Комунално предузеће изводи радове у Његошевој улици

Како је неопходно обезбедити објекте од атмосферских вода, све је чешћа израда потпорних зидова на територији општине Куршумлија.
Радове на себе преузима ЈПКД Топлица, а овог пута је дошла на ред и Његошева улица где је израђен зид дужине 23m, просечне висине 1m.