Комунално предузеће изводи радове у Његошевој улици