Куршумлијски одборници усвојили Одлуку о буџету општине Куршумлија за 2021. годину

Резултати тестирања 20. децембра: тестирано 17 лица, један пацијент позитиван на ковид
21. децембра 2020.
Отворено Јединствено управно место у Куршумлији
22. децембра 2020.

Куршумлијски одборници усвојили Одлуку о буџету општине Куршумлија за 2021. годину

У петак 18. децембра одржана је седма седница Скупштине општине Куршумлија у 2020. години којом је председавао председник Скупштине Дејан Ловић. На дневном реду нашле су се 22 тачке о којима су одборници Скупштине општине Куршумлија детаљно дискутовали.

Буџет за 2021. годину износиће 727.000.000,00 динара, од којих ће порези на доходак и добит износити 223,350.000,00, капитални трансфери и дотације од иностраних држава 297.000.000,00, порез на имовину 61.000.000,00, док ће порези на добра и услуге који обухватају порез на моторна возила 11.000.000,00, накнаде за коришћење добра од општег интереса 100.000,00, боравишна такса 14.000.000.00 и еколошки динар 3.000.000.00, изностити 28.100.000,00 динара. Комунална такса на фирму 12.000.000,00 док ће приходи од имовине износити 11.050.000,00 динара, као и приходи од продаје добара и услуга 23.470.000,00. динара.

Председник општине Куршумлија Радољуб Видић детаљно је образложио предлог буџета за наредну годину. Програми који ће се финансирати у 2021. години су: Становање, урбанизам и просторно планирање 14.000.000,00, Комуналне делатности 105.500.000,00, Локални економски развој 5.000.000,00 , Развој туризма 11.286.000,00, Пољопривреда и рурални развој 15.000.000,00, Заштита животне средине 13.500.000,00, Организација саобраћаја и саобраћајне структуре 74.500.000,00, Предшколско образовање и васпитање 89.509.000,00, Основно образовање 39.789.000,00,  Средње образовање 18.838.000,00, Социјална и дечија заштита 72.270.000,00, Здравствена заштита 9.200.000,00, Развој културе и информисања 9.958.000,00, Развој омладине и спорта 45.544.000,00, Опште услуге Локалне самоуправе 181.276.000,00, Политички систем Локалне самоуправе 18.830.000,00, Енергерска ефикасност 2.000.000,00 динара.