Куршумлијски већници усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета општине Куршумлија за 2016. годину

Јавна презентација урбанистичког пројекта ужег центра Куршумлије
23. маја 2017.
Садња цвећа на кружним токовима
25. маја 2017.

Куршумлијски већници усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета општине Куршумлија за 2016. годину

У понедељак 22. маја у кабинету председника општине Куршумлија одржана је седма седница Општинског већа којом је председaвао председник већа – Радољуб Видић, предложивши низ тачака дневног реда.

Најважнију тачку ове седнице, која се односила на Одлуку о завршним рачуну буџета општине Куршумлија за 2016. годину, детаљно је образложио заменик председника општине – Небојша Јовић, који је тим поводом истакао да су  укупни приходи и примања буџета за 2016. годину 603.133.145,55 динара што је у односу на план извршења 88.68 %. Укупни расходи и издаци буџета за 2016. годину износе 593.756.813.60 динара, што је у односу на план извршења 87,29 %. Код прихода и примања битнија одступања извршена од плана допунског буџета су код следећих прихода:

– Порез на зараде економска класификација 711110 планирани износ је 147.000.000,00 остварење је 153.356.547,70 динара, више оставрено 6.356.547,70 динара.
– Порез на имовину 713120 планирани износ од 41.000.000.00 динара, оставрен је у односу од 43.036.718,08 динара, износ од 2.036.718,08 више остварено.
– Текући трансфери од других нивоа власти економска класификација 733150 планирана су у износу од 307.093.000,00 динара 288.877.089,84 динара укупно остварен износ прихода, мање остварено 18.215.910,16 динара.
– 733200 Капитални наменски трансфери у износу од 20.000.000,00 динара остварено 14.573.517,43 динара.

У наставку седнице усвојен је и предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о начину одређивања максималног броја запослених у ЈЛС Куршумлија за 2015. годину. Председник Општинског већа Радољуб Видић детаљно је појаснио и предлог Одлуке о утврђивању мера популационе политике ради пријаве на јавни позив министра без портфеља Владе Републике Србије, који су чланови већа једногласно подржали.

Општина Куршумлија формирала је Савет за популациону политику општине Куршумлија, који је предложио низ мера у складу са Стратегијом популационе политике а обухватиће следеће: ублажавање економске цене подизања детета, борбу против неплодности и популациону едукацију. Стратегија популационе политике општине Куршумлија представља трогодишњи стратешки оквир који дефинише целовиту и кохерентну политику општине Куршумлија према фертилитету становништва односно дефинисање политичког одговора на испољене проблеме у демографском развоју, пре свега на феномен недовољног рађања, прихватање ниских репродуктивних норми код становништва на територији општине Куршумлија, односно негативни природни прираштај, отворену депопулацију, пораст удела старих лица у структури становништва.