Лицитација за издавање у закуп пијачних тезги, локала и магацина и Плац парка за вашар 2019. године