Обавештење о забрани третирања хемијским средствима биљака у цвету

Нови вишенаменски “путарац” у ЈПКД Топлица појачао возни парк овог јавног предузећа
2. априла 2019.
Лицитација за издавање у закуп пијачних тезги, локала и магацина и Плац парка за вашар 2019. године
4. априла 2019.

Обавештење о забрани третирања хемијским средствима биљака у цвету

Стручна служба за пољопривреду општине Куршумлија овим путем обавештава воћаре који поседују воћњаке на територији ове општине, да према закону није дозвољено третирање хемијским средствима биљака у цвету.

Употрeба хемијских средстава за заштиту биља, отровних за пчеле за време пчелиње паше, може се вршити само ако се претходно обавесте држаоци пчела о месту и времену употребе средстава отровних за пчеле, начину употребе, угроженом подручју и времену трајања отровног средства.

Произвођачи који прскају биље су дужни да о томе обавесте околне пчеларе или Друштво пчелара, најмање два дана пре третирања. Обавештење о употреби хемијских средстава се може дати преко средстава јавног информисања а обавезно лично обавештавање држаоца пчела.

Угрожени су сви пчелињаци који се налазе на мање од 5 км од третиране површине.

Такође није дозвољено прскати на удаљености мањој од 60 метара од пчелињака и у периоду од 10 до 17 часова док траје активност пчела. Пазити и да пчеле на путу до паше не пролазе кроз облак пестицида
Обавештени пчелари морају своја друштва да затворе или привремено изместе.

Ако лице употреби средства отровна за пчеле без претходног обавештења држаоца пчела, дужно је да надокнади штету која би настала угинућем пчела.

Ако држалац пчеле не предузме мере за заштиту пчела не може тражити накнаду која би настала угинућем пчела.