Lokalna poreska administracija

11.06.2020 Referentna kamatna stopa NBS – 11.06.2020
07.05.2020 Referentna kamatna stopa NBS – 07.05.2020
09.04.2020 Referentna kamatna stopa NBS – 09.04.2020
12.03.2020 Referentna kamatna stopa NBS – 12.03.2020
29.11.2019 Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajenje biljaka u poljoprivredno odnosno u šumsko zemljište u svrhu utvrđivanja osnovice za porez na imovinu
29.11.2019 Odluka o izmeni odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Kuršumlija
26.11.2019 Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Kuršumlija
06.11.2019 Referentna kamatna stopa NBS – 06.11.2019
09.08.2019 Referentna kamatna stopa NBS – 08.08.2019
18.12.2018 Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajenje biljaka u poljoprivredno odnosno šumsko zemljište u svrhu utvrđivanja osnovice za porez na imovinu za 2019. godinu
18.12.2018 Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara
18.12.2018 Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2019. godinu u opštini Kuršumlija
23.11.2018 Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Kuršumlija
12.04.2018 Referentna kamatna stopa NBS
14.03.2018 Referentna kamatna stopa NBS
23.11.2017 Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Kuršumlija
08.11.2017 Obaveštenje o izmirenju poreskih obaveza po osnovu četvrtog kvartala za 2017. godinu
09.10.2017 Refentna kamatna stopa NBS
07.09.2017 Refentna kamatna stopa NBS
10.02.2017 Obaveštenje o izmirenju poreskih obaveza i reprogramu duga (prvi kvartal 2017)
26.12.2016 Obaveštenje o izmirenju poreskih obaveza i reprogramu duga
01.12.2016 Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritorijiu opštine Kuršumlija
28.11.2016 Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu
07.07.2016 Refentna kamatna stopa NBS
19.11.2015 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu na teritoriji opštine Kuršumlija
19.11.2015 Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji opštine Kuršumlija
20.02.2015 Obrazac prijave za plaćanje lokalne komunalne takse za 2015. godinu
19.01.2015 Obaveštenje o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
22.12.2014 Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2015. godinu
30.11.2014 Utvrđene prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu
30.11.2014 Otpis kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda opštine Kuršumlija
24.11.2014 Obaveštenje o uslovnom otpisu kamate po osnovu dospelih poreskih obaveza
08.05.2014 Obaveštenje o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
27.03.2014 Obaveštenje o isticanju roka za podnošenje poreskih prijava porez na imovinu, za poreske obveznike koji vode poslovne knjige samooporezivanjem na obrascu PPI-1
27.02.2014 Obaveštenje o obavezi podnošenja prijave za utvrđivanje postojanja osnova za plaćanje lokalne komunalne takse za isticanje firme
26.02.2014 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji opštine Kuršumlija
07.02.2014 Obaveštenje o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga
23.12.3013 Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
29.11.2013 Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji opštine Kuršumlija
15.11.2013 Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda Opštine Kuršumlija
15.11.2013 Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Kuršumlija
15.11.2013 Odluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze na teritoriji opštine Kuršumlija
22.04.2010 Odluka o utvrđivanju tržišne vrednosti nepokretnosti 2010