Након водовода, изводе се и радови на изградњи канализационе мреже у насељу Баћоглава