Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку