Nema radioaktivnosti na smetlištu “Lakovski bregovi” kod Kuršumlije

Izložba fotografija sa 40. foto kolonije „Đavolja Varoš“
15. juna 2018.
EU PRO predstavlja poziv za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u Pirotu, Čačku, Valjevu i Bujanovcu
20. juna 2018.

Nema radioaktivnosti na smetlištu “Lakovski bregovi” kod Kuršumlije

Kako su se prethodnih nekoliko meseci u javnosti pojavljivale špekulacije i pokušaji politički fabrikovanih afera u vezi deponovanja otpada na smetlištu “Lakovski bregovi”, a sve koristeći mogućnost javnog nastupa, društvenih mreža i prostih političkih veza, JPKD “Toplica” je pored svih redovnih mera koje je preduzimala, izvršila merenje radioaktivnosti i jačine ambijentalnog doznog ekvivalenta.

Kako se pored već redovnog izazivanja požara na deponiji na čijem se saniranju ulažu značajna sredstva JPKD “Toplica”, cilj ovakvih dezinformacija je obmanjivanje građanstva i stvaranje nepoverenja građana prema JPKD “Toplica”, a prvenstveno izazivanje panike što je kažnjivo po Krivičnom zakonu Republike Srbije, a za šta će JPKD “Toplica” pokrenuti krivične postupke protiv nekoliko lica.

Kao dokaz, prilaže se i zvaničan izveštaj Instituta za nuklearne nauke Vinča koje je obavilo sva potrebna ispitivanja.

Ispitivanje radioaktivnosti zemljišta i merenje jačine doze na lokaciji smetlišta “Lakovski bregovi” u Kuršumliji