Нови дрворед јапанских шљива на травнатој површини испод Дома здравља