Објављени први позиви – десет милиона евра за унапређење инфраструктуре