НВО „ENECA“ из Ниша помаже покретање малих и породичних предузећа у општини Куршумлија