Обавештење власницима незаконито изграђених објеката

Оглас за прикупљање писмених понуда за продају моторног возила
24. новембра 2016.
НВО “ENECA” из Ниша помаже покретање малих и породичних предузећа у општини Куршумлија
7. децембра 2016.

Обавештење власницима незаконито изграђених објеката

Сагласно Закону о озакоњењу објеката, позивају се сви власници чији објекти до сада нису пописани (односно попуњен појединачни пописни лист) да исте пријаве до 15. децембра текуће године сваког радног дана од 10 до 12 часова у згради општине Куршумлија у канцеларији бр. 25, или код шефова месних канцеларија.

Са собом је потребно понети документацију из које се могу узети обавезни подаци: бр. катастарске парцеле и општине, димензије, спратност и намена објекта, власник објекта и адреса пребивалишта.

Пријаву је могуће обавити и телефонским путем са давањем горе наведених података.

Контакт телефон: 027/381-402, локал 124.

НАПОМЕНА: Обавештење се односи на власнике који су објекте изградили без грађевинске дозволе (одобрење за изградњу), који су битно одступили од издате грађевинске дозволе (одобрења за изградњу), чији објекти у катастру непокретности нису уопште евидентирани као и евидентирани објекти са теретом без грађевинске дозволе.

Обавештење се не односи на власнике који су у складу са ранијим законима поднели захтев за легализацију.