Обавештење о начину достављања података за исплату накнада за рад бирачких одбора