Услед обилних поплава проглашена ванредна ситуација на делу територије општине Куршумлија

Спортске игре младих – по пети пут у Куршумлији
24. јуна 2020.
Обавештење о начину достављања података за исплату накнада за рад бирачких одбора
25. јуна 2020.

Услед обилних поплава проглашена ванредна ситуација на делу територије општине Куршумлија

На основу  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и Закона о локалној самоуправи, а на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија, Председник општине Куршумлија, дана 24.06.2020. године донео је одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Куршумлија, од 24.06.2020. године од 10,15 часова, у следећим Месним заједницама:

– Барлово,
– Дединац,
– Пепељевац,
– Кастрат,
– Косанчић Иван,
– Рударе,
– Пролом,
– Рача,
– Иван Кула,
– Добри До,
– Дегрмен и
– Мердаре.

На ванредној седници Општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија која је одржана дана 24.06.2020. године, разматрано је стање настало на подручју општине Куршумлија услед обилних кишних падавина. Након образложења Команданта штаба о насталој ситуацији и потребе за предузимање мера у појединим областима, Штаб је предложио Председнику општине да донесе Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Куршумлија.