Обавештење о обустави саобраћаја у улицама Косовској и Немањиној