Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче и документација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање