Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Радници комуналног предузећа изградили потпорни зид у улици Др. Мелгарда
7. августа 2018.
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић у званичној посети општини Куршумлија
9. августа 2018.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „METALAC COMPANY“ ДОО из Куршумлије, Ул. Милутина Ускоковића бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта –Привремено постројење за производњу бетона у функцији реконструкције МХЕ Куршумлија на кат. парцели бр. 5296 и 5295/1 КО Куршумлија.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта – инвеститора може се извршити у просторији Општинске управе Куршумлија у канцеларији бр. 25 у периоду од 09.08.- 17.08.2018. године од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Снежана Радовић, дипл.економиста

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину