Радници комуналног предузећа изградили потпорни зид у улици Др. Мелгарда