Обавештење о року за подношење пријава за доделу стипендија

Обавештење за интерно расељена лица
20. октобра 2016.
Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга
14. новембра 2016.

Обавештење о року за подношење пријава за доделу стипендија

Конкурсом за доделу стипендија ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2016/2017. години предвиђено је да се пријава са потребном документацијом за доделу стипендија подноси Општини Куршумлија – Општинској Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима, најкасније до 11. новембра 2016. године за ученике средњих школа.

Како последњи дан рока за подношење пријава, за ученике средњих школа пада на дан државног празника који је нерадан дан, рок истиче истеком првог наредног радног дана, односно 14. новембра 2016. године.