Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга

Обавештење о року за подношење пријава за доделу стипендија
10. новембра 2016.
За бољу безбедност куршумлијских малишана у саобраћају
18. новембра 2016.

Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга

Обавештавају се порески обвезници да су у обавези да измире пореске обавезе за четврти квартал за 2016. годину (за порез на имовину и за посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине), које доспевају 14.11.2016. године.

Истовремено, обавештавају се порески обвезници који су поднели захтев за репрограм, да измире дуг по основу доспелих рата репрограма, као и по основу текућих обавеза.

За све ближе информације обратити се у канцеларијама бр. 4 и 5 у ул. Пролетерских бригада бб.