Обавештење о времену и месту одржавања поновљених избора за чланове савета месне заједнице Пролом