Општина Куршумлија потписала Уговор о наменским трошковима у социјалној заштити вредан скоро три милиона динара

Обавештење о времену и месту одржавања поновљених избора за чланове савета месне заједнице Пролом
3. јуна 2021.
Општини Куршумлија одобрена средства за суфинансирање изградње водовода за водоснабдевање села Тијовац
7. јуна 2021.

Општина Куршумлија потписала Уговор о наменским трошковима у социјалној заштити вредан скоро три милиона динара

Заменик председника општине Куршумлија Војимир Чарапић потписао је Уговор о наменским трошковима у социјалној заштити са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 8. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити, одобрило је Општини Куршумлија укупан износ средстава на годишњем нивоу, за финансирање услуга социјалне заштите у висини од 2.795.657,00 динар, у роковима предвиђеним законом којим се уређује буџетски систем.

У Општини наменским трансферима, могу да се финансирају услуге социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе, у складу са Законом о социјалној заштити и одлуком о правима и услугама из социјалне заштите донетим од стране јединица локалне самоуправе, по основу степена развијености Општине испод републичког просека, и то:

– дневне услуге у заједници (услуга дневног боравка, свратишта и помоћи у кући);
– услуга смештаја у прихватилиште;
– услуге подршке за самосталан живот, осим услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом;
– услуга личног пратиоца детету са инвалидитетом као подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу;
– услуге персоналне асистенције доступне пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке;
– саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, осим саветовања и обуке хранитеља и усвојилаца;
– остале односно друге услуге социјалне заштите, у складу са потребама и приоритетима, јединице локалне заједнице утврђене одлуком о правима и услугама из социјалне заштите донетим од стране јединица локалне самоуправе.