Обавештење за доставу школске потврде за дечији додатак