Обавештење за доставу школске потврде за дечији додатак

Фондација “Драгица Николић” помаже куршумлијске малишане
11. септембра 2017.
Спортски центар Куршумлија покреће бесплатну школицу спорта за малишане од пет до једанаест година
13. септембра 2017.

Обавештење за доставу школске потврде за дечији додатак

Одељење за друштене делатности и општу управу, Служба за послове дечије заштите, подсећа грађане Општине Куршумлија, кориснике дечијег додатка да је потребно да за децу школског узраста током месеца септембра доставе школске потврде о редовном школовању за школску 2017./2018. годину.

Потврде доставити Служби дечије заштите, а на потврдама уписати ЈМБГ корисника или ЈМБГ ученика на кога се потврда односи.