Обавештење за подношење предлога годишњих програма у области спорта за 2022. годину

ТО Куршумлија на отварању летње промотивне кампање „Бирам Србију“
17. маја 2021.
Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2021. годину
21. маја 2021.

Обавештење за подношење предлога годишњих програма у области спорта за 2022. годину

На основу члана 21. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија и члана 62. Статута општине Куршумлија, Председник општине Куршумлија издаје: