Обезбеђивање стамбених објеката и парцела у улици 9. Југовића

Јавни позив за избор корисника за доделу средстава за побољшање услова становања породицама расељених лица
8. августа 2017.
Енергетска ефикасност и рационално коришћење енергената
14. августа 2017.

Обезбеђивање стамбених објеката и парцела у улици 9. Југовића

Обезбеђивање стамбених објеката и парцела је посао који све чешће на себе преузима грађевинска група ЈПКД Топлица.

Поменути радови се тренутно одвијају у улици 9. Југовића, а вредност израде потпорног зида износи око 200.000 динара.