Енергетска ефикасност и рационално коришћење енергената

Обезбеђивање стамбених објеката и парцела у улици 9. Југовића
10. августа 2017.
Куршумлијски “Атомски мрави” спремни за Сплит
15. августа 2017.

Енергетска ефикасност и рационално коришћење енергената

Енергетска ефикасност представља збир мера и деловања у свим областима живота којима је крајњи циљ минимална потрошња енергије, при чему ниво рада и живљења остаје исти или се побољшава. То није само штедња енергије која подразумева одрицања, већ њена рационална употреба која доприноси побољшању квалитета живота и рада, као и већој конкурентности производње.

Област енергетске ефикасности у Републици Србији регулисан је највећим делом Законом о ефикасном коришћењу енергије и његовим подзаконским актима али је главни посао на локалним самоуправама да спроведу план енергетских уштеда. Улагање у енергетску ефикасност води побољшању квалитета живота грађана и индиректно доприноси локалном економском развоју и отварању радних места, а локалним самоуправама које испуњавају критетијуме су на располаганују средства из фондова ЕУ која се тичу области енергетске ефикасности. Пројекат који финансира Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Србије преко Европског ПРОГРЕСа, “Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности” има за циљ да општина Куршумлија постане енергртски ефикаснија и да грађани подигну ниво свести и знања о значају рационалне употребе необновљивих изора енергије.

Потрошња електричне енергије у Србији је изузетно висока, у индустрији, саобраћају а посебно у домаћинствима. У развијеним земљама једна трећина потрошње одлази на зградарство, а највећи део на индустрију, док у Србији највећа потрошња, чак 60%, одлази на зграде. Да би рачуни за струју у домаћинствима остали исти, у случају минималног поскупљења струје од 10 до 15%, неопходно је смањити потрошњу струје за исто толико.

Према подацима “Електропривреде Србије” највећи удео у потрошњи струје у домаћинствима има струја коришћена за грејање стамбених просторија. Домаћинства у Србији за грејање искористе дупло више енергије него што то чине просечни европљани, годишње 220 кWх по квадрату. Са друге стране степен енергетске ефикасности је на веома ниском нивоу. Већина стамбених објеката нема адекватну изолацију па је за њихово загревање потребно неколико пута више енергије. Планом за енергетску ефикасност побољшање енергетских квалитета зграда кључно је за остваривање циљаних уштеда енергије за 9% у десетогодишњем периоду од 2008. до 2018. године.

Препоруке за штедњу укупне енергије у домаћинствима односе се на ефикасније коришћење кућних апарата и смањивање губитака топлоте из станова и породичних стамбених зграда. Међу кућне апарате који у највећој мери троше електричну енергију спадају бојлер, веш-машина, шпорет и фрижидер, а значајну потрошњу има и осветљење у становима. Највећа могућност смањења неефикасне потрошње топлотне енергије обухвата увођење енергетске ефикасности у стамбене, управне и пословне зграде. Важни предуслови за уштеду енергије су: побољшање изолације у зградама, уградња регулационих мерала, увођење новог система утврђивања цена и смањење употребе електричне енергије за потребе грејања у домаћинствима. Осим рационалне употребе енергије у домаћинствима, велики потенцијал за побољшање енергетске ефикасности постоји у сектору индустрије. Препоруке се односе на укидање субвенција на цену енергије, коришћење Уговарање рада у енергетици и коришћење Механизама цистог развоја.

Општина Куршумлија је у овиру пројекта који финансира Европска унија,Влада Швајцарске и Влада Србије преко Европског ПРОГРЕС-а , “Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности” извршила реконструкцију зграде основне школе Милоје Закић, на којој је замењена стара и дотрајала столарија у циљу смањења топлотне енергије која се на тај начин губила. Такође део активности у оквиру пројекта био је усмерен на подизање свести и информисање ученика на тему енергетске ефикасности, значаја уштеде енергије коју свакодневно користимо и начинима на који они и њихово окружење може да допринесе у подизању нивоа енергетске ефикасности.

Србија је принуђена да у наредном периоду увози све скупљу нафту и природни гас, па се, технолошки гледано, као галвни правац развоја енергетике намеће програм енергетске ефикасности, из разлога што смањује потребу за увозом енергената и продужава век необновљивих енергената.

Улагање у различите мере енергетске ефикасности доводи не само до побољшања квалитета живота грађана, већ индиректно доприноси и локалном економском развоју и креирању нових радних места. Србија такође има шансу да кроз активности на имплементацији својих мера штедње упосли више стотина хиљада људи у грађевинској индустрији која би тиме преузела улогу великог покретачког мотора. Истовремено је неопходно радити на повећању знања и свести грађана о рационалном коришћењу необновљивих извора енергије и значају који има енергетска ефикасност очување здраве животне средине.

Општина Куршумлија је искључиво одговорна за садржај овог документа и он не представља неопходно ставове Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије.