Одлука о покретању поступка давања у закуп непосредном погодбом пословни простор, у складу са Правилником о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија – пословни простор у Луковској Бањи